Skip to content

Informare Investitori

TAXE SI COMISIOANE PENTRU TRANZACTIONAREA PRIN BRM

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE (INTERMEDIERE)

PROCEDURA PRIVIND ADMINISTRAREA SI SOLUTIONAREA PETITIILOR SSIF BRM SA

PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA SI ADMINISTRAREA RISCURILOR SSIF BRM SA

POLITICA DE EXECUTARE A ORDINELOR SSIF BRM SA

NIVELURI DE SEGREGARE A CONTURILOR CLIENTILOR

În prezent, BRM este membră a SC Fondul de Compensare al Investitorilor. Acest fond are ca scop compensarea investitorilor in conditiile stabilite de Legea 297/2004, Regulamentele CNVM 3/2006, respectiv 10/2006 si a altor reglementari incidente in cazul incapacitatii membrilor sai de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii de investitii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii. Fondul compenseaza egal si nediscriminatoriu investitorii in conditiile si cu restrictiile si exceptiile prevazute de legislatia incidenta si in limita unui plafon stabilit anual conform normelor legale in vigoare. De la data de 01.01.2012, limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilita la nivelul de 20.000 Euro.

Fiecare client al SSIF BRM care nu se incadreaza intr-una din categoriile mentionate de art.46, alin (5) din Legea nr.297/2004 va beneficia de garantia oferita de Fondul de Compensare.

Date de contact: Fondul de Compensare al Investitorilor – Bucuresti, B-dul CAROL I nr. 34-36, etaj 14, cam. 9, cod postal 020922, sector 2, Tel: 40-21-3079505; 40-21-3079510; Fax: 40-21-3079516, e-mail: office@fond-fci.rowww.fond-fci.ro.