Skip to content

Bursa Romană de Mărfuri

Piața de Capital – Societatea de Servicii de Investiții Financiare

BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI S.A. funcționează și ca societate de servicii de investiții financiare în baza Legii 297/2004 privind piața de capital, fiind autorizată să desfășoare următoarele servicii și activități de investiții:

preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare
executarea ordinelor în numele clienților
tranzacționarea pe cont propriu
administrarea portofoliilor
consultanță de investiții
subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm
plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm
administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare

Servicii conexe:

păstrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau a garanțiilor
acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care firma care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție
consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acesteia, precum și consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități
servicii de schimb valutar în legătură cu activitățile de servicii de investiții prestate
cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare
servicii în legătură cu subscrierea în baza unui angajament ferm

În conformitate cu actele normative în vigoare, respectiv legea nr. 126/2018, legea nr. 656/2002, regulamentul nr. 5/2008, decizia nr. 964/2010 și decizia nr. 962/2010, SSIF BRM a adoptat următoarele Reguli și proceduri privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.