Echipa

Președinte CA / Director General

Gabriel Purice

Conducere executivă

Bogdan Butariu

Conducere executivă

Liviu Țibichi

Manager Risc

in curs de autorizare

Reprezentanți Control Intern

Cristina Vasiliu

Reprezentanți Control Intern

Alice Afrim

Operator Backoffice

Alexandra Cîrlig

Consiliul de Administrație

Președinte

Gabriel Purice

Membru

Gheorghe Florea

Membru

Daniela Sorina Bulai

Acționari semnificativi

SC Elpis SRL

SC Proiect Consulting SRL

(Concertat dețin 16,86% din acțiunile companiei)

Auditori

Auditor Extern

S.C. ECOTEH EXPERT S.R.L.

Auditor Intern

S.C. C.I.P.L. EXPERT AUDIT S.R.L.

Comitetul de Audit

Gheorghe Florea

Daniela Sorina Bulai

Deținerile acționarilor din capitalul social

Nume Acționar Deținere Naționalitate
KAPRARAS HOLDING S.R.L.
6,825%
Roman
PROIECT CONSULTING SRL
8,43%
Roman
THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A.
6,825%
Roman
ELPIS S.R.L.
8,43%
Roman
EDITURA ADEVARUL S.A.
5,625%
Roman
ELBA S.A.
5,95%
Roman
ARENA IMPEX S.R.L.
7,63%
Roman
ALTI ACTIONARI, PERSOANE JURIDICE CU DETINERI SUB 5%
50,27%
Roman
Restul acționarilor, în număr de 82 persoane juridice, sunt tip listă. Aportul acestora la capitalul social este de 50,27 %.