http://ssifnew.brm.ro/

BURSA ROMANA DE MARFURI S.A are ca obiect principal de activitate administrarea pietelor financiare( cod CAEN 6611)si ca obiect secundar de activitate - activitati de intermediere a tranzactiilor financiare ( cod CAEN 6612). Pentru a realiza activitatea pentru care este autorizata, SOCIETATEA se supune Legii nr. 297/2004 privind piata de capital actualizata, Regulamentului  CNVM  privind serviciile de investitii financiare nr.32/2006 si Regulamentului  CNVM  nr.5/2008 privind instituirea de masuri de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital, precum si Normelor si Ordinelor emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Pentru indeplinirea acestor obligatii legale societatea va efectua o analiza de cunoastere a clientelei, a analizelor de risc, de raportare a tranzactiilor suspecte in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, scopul acestei analize ( si obligatii legale retinute in sarcina tuturor operatorilor de servicii pe piata de capital) fiind instituirea unor masuri de prevenire si combatere a  acestor activitati ilicite.  La cerere se vor efectua  raportari, transmitere de date, indeplinirea activitatilor aferente controalelor autoritatilor sau institutiilor autorizate.

Societatea va realiza raportari in temeiul FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) in cazul in care sunteti cetatean / rezident SUA – daca este cazul

Datelor vor fi prelucrate si cu privire la solutionarea si gestionarea reclamatiilor clientilor, intocmirea registrelor interne ale societatii, auditarea situatiilor financiare ale Societatii, avizare deschidere cont pentru piata de capital, realizare copii de siguranta a informatiilor, informarea si suportul responsabilului pentru protectia datelor.

In aceasta cetegorie mentionam : analize interne (inclusiv analize statistice),  studii de piata, atat cu privire la servicii, cat si cu privire la portofoliul de clienti, pentru imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor  si proceselor interne; reclama, marketing si publicitate; indeplinirea operatiunilor curente pentru desfasurarea activitatii de investitii, licitatii, tranzactionare marfuri; analizarea si minimizarea riscurilor financiare, operationale, reputationale la care se expune SOCIETATEA; planificarea unei dezvoltari strategice, realizarea previziunilor privind dinamicile de portofoliu, realizarea previziunilor de business pe indicatori de performanta, stabilirea bugetelor, stabilirea elementelor de cost pentru serviciile SOCIETATII; asigurarea unui nivel ridicat de securitate la nivelul sistemelor informatice

pentru a putea furniza dovada cererii / acordului / optiunii Dumneavoastra cu privire la anumite servicii financiare sau de investitii, participare la licitatii ori tranzactii, dupa caz;, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT, stocarea bazelor de date in tara – daca este cazul

constatarea, exercitarea sau apararea in instanta a unor drepturi ale SOCIETATII /sau ale altor entitati ale Grupului din care face parte, recuperarea prejudiciilor; utilizarea ca probe in proceduri judiciare sau in demararii unor astfel de proceduri daca este cazul,  realizarea raportarilor interne catre organele de conducere ale SOCIETATII / sau ale altor entitati ale Grupului, inclusiv in vederea asigurarii unor masuri prudentiale, prevenirea riscului operational, recuperarea creante daca este cazul

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing sau informare,  luarea de decizii automate care produc efecte juridice sau efecte similare semnificative si care nu sunt necesare executarii unui contract sau indeplinirii unei obligatii legale se vor realiza doar in baza consimtamantului dumneavoastra expres. Va informam ca va puteti retrage oricand consimtamantul.

 BURSA ROMANA DE MARFURI S.A va prelucra datele Dumneavoastra personale pe toata durata derularii contractului , precum si dupa incheierea acestuia daca exista vreun interes legal ( raportari la institutiile abilitate) sau legitim al SOCIETATII; daca exista un litigiu pana la solutionarea definitive a litigiului

Dupa indeplinirea termenelor legale de arhivare, Societatea poate sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de orice caracter personal iar datele astfel anonimizate vor putea fi folosite in scop statistic

Persona vizata sau reprezentant legal sau conventional

Datele Dumneavoastra cu caracter personal  vor fi prelucrate de reprezentanti ai Societatii – care au fost instruiti cu privire la politica de confidentialitate si cu privire la principiile legale de prelucrare a datelor asa cum sunt ale prevazute de Regulament

Persoane juridice cu care societatea are contracte, pentru realizarea activitatii sale

La cererea autoritatilor competente sau la cererea institutiilor care organizeaza, reglementeaza, controleaza piata de capital si serviciile financiare  cum ar fi: ANAF, ASF, BNR

Autoritate judecatoreasca, autoritati central si  sau  locale, executori judecatoresti

Prelucrarea se va face respectand principiile Regulamentului – fiind adecvata si prelucrand numai acele date care sunt necesare atingerii scopurilor, colectarea excesiva nefiind permisa sau incurajata.

In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor sale privind protectia datelor, SOCIETATEA va raspunde acestei solicitari, in termen de 30 de zile, in conditiile prevazute de Regulamentul General privind protectia datelor.

Va asiguram ca SOCIETATEA prelucreaza datele dumneavoastra in conditii de legalitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform Regulamentului general privind protectia datelor, fiind preocupata de imbunatatirea acestor masuri tehnice si organizatorice.

Bursa Romana de Marfuri © 2017 Toate drepturile rezervate